Beregenen

Als het in het voorjaar droog wordt, dan hebben de tulpen evengoed water nodig. Indien de tulpen beregend moeten worden, dan kunnen wij beregenen met een beregeningsinstallatie. Hiervoor hebben wij drie beregening haspels voor van AP machine bouw. We hebben 2 haspels met een motor voor op en 1 haspel waar nog een trekker voor moet staan om de haspel aan te drijven. Gemiddeld gezien worden tulpen 5 tot 7 keer beregend per seizoen.

Beregening haspel AP machinebouw van WFP voor het beregenen